Styczniowa aktualizacja - lista zmian

5 miesięcy temu

Witajcie!

Na początku tego miesiąca opublikowaliśmy informacje o nadchodzących zmianach balansu w naszym najnowszym dev blog. Zmiany te zostały już wprowadzone w styczniowej aktualizacji. Aktualizacja zawiera również kilka poprawek błędów.

 

Czytajcie dalej, aby dowiedzieć się, co zawiera ta poprawka.

 

Zmiana balansu kart

W tej poprawce zaktualizowano łącznie 8 kart.

 

64 PANZERGRENADIER

Poprzednio: Weteran. Gdy ta jednostka zostaje Weteranem, zyskujesz 3 dodatkowe kredyty.

Obecnie: Weteran. Gdy ta jednostka zostaje Weteranem, zyskujesz 2 dodatkowe kredyty.

PROTOTYP ODRZUTOWCA

Poprzednio: Rozmieszczenie: usuń 6 kart z wierzchu swojej talii. Zyskuje +1 do ataku za każdą z nich o parzystym koszcie.

Obecnie: Rozmieszczenie: usuń 6 kart ze swojej talii. -1 do kosztu działania dla każdej z nich o parzystym koszcie.

H39 sWG

ZAMROŻONE AKTYWA

FRONT

Poprzednio: Dodaj LEKKĄ PIECHOTĘ do swojej ręki, linii wsparcia i linii frontu, jeśli jest to możliwe.

Obecnie: Dodaj dwie jednostki LEKKIEJ PIECHOTY na pole bitwy, jedną na linii frontu, jeśli to możliwe.

ZLECENIE PRODUKCJI

B-24D

Poprzednio: Ciężki Pancerz 1. Rozmieszczenie kosztuje o 3 mniej, jeśli kontrolujesz jednostkę o koszcie działania 3 lub wyższym.

Obecnie: Impet, Ciężki Panceż 1. Rozmieszczenie kosztuje o 3 mniej, jeśli kontrolujesz jednostkę o koszcie działania 3 lub wyższym.

B-24J

Poprzednio: Impet, Ciężki Pancerz 1. Rozmieszczenie: wycisz wszystkie jednostki przeciwnika.

Obecnie: Ciężki Pancerz 1. Rozmieszczenie: wycisz wszystkie jednostki przeciwnika.

PUŁK ZIMOWY

WYDZIELONY BATALION 4

Poprzednio: Odzyskaj. Rozmieszczenie: zniszcz wybraną jednostkę wroga kosztującą maksymalnie 2 kredyty.

Obecnie: Zasłona dymna, Odzyskaj. Rozmieszczenie: zniszcz wybraną jednostkę wroga kosztującą maksymalnie 2 kredyty.

Poprawki błędów

Bitwa

 • Gdy OBRONA KRAJU znajdowała się w ręce przeciwnika, a sztab przeciwnika miał 10 lub mniej obrony, gra zacinała się podczas grania A6M2-21 ZERO. Naprawiono.

 • Naprawiono wiele niedziałających interakcji ze ŚNIEŻYCĄ, powodujących nieprawidłowy koszt działania w pewnych okolicznościach.

 • Gdy jednostka z Uchodźstwem została wyciszona i wycofana do ręki, po zagraniu tej samej jednostki z ręki słowo kluczowe Uchodźstwo nie było poprawnie rozpoznawane przez inne jednostki, np. gdy zagrano jednostkę zapewniającą premię związaną z Uchodźstwem. Naprawiono.

 • Gdy MROŹNIA PUŁAPKA była aktywna i uruchomiona, jeśli linia wsparcia była pełna, SISSI nie było dodawane do linii frontu. Naprawiono.

 • Jeśli P-38 LIGHTNING znajdował się na polu bitwy w momencie zagrania HALIFAX B Mk I, obrażenia zadawane przez HALIFAX B Mk I podczas rozmieszczenia nie były prawidłowo wzmacniane przez P-38 LIGHTNING. Naprawiono.

 • Gdy PRZEŁAMANIE było zagrane na weteranie 50 PUŁKU PIECHOTY, zdolność Zasadzka nie była poprawnie usunięta. Naprawiono.

 • Gdy jednostka artylerii po użyciu Kleszczy na KING’S OWN SCOTTISH atakowała jednostkę przeciwnika, animacja ataku była nieprawidłowo wyświetlana na KING’S OWN SCOTTISH. Naprawiono.

 • Naprawiono błąd, który powodował resetowanie serii zwycięstw w bitwach rankingowych po przegraniu meczu w trybie zwykłym lub klasycznym.

 • Gdy Z MGŁY zostało zagrane na jednostce z 1 obroną, która miała efekt "odporny na obrażenia" (np. poprzez BŁYSKAWICZNY PODBÓJ), gra się zacinała. Naprawiono.

 • Złota karta ANI KROKU WSTECZ nie tworzyła złotych jednostek LEKKIEJ PIECHOTY. Naprawiono.

 • Naprawiono nieprawidłową interakcję między niektórymi rozkazami, które wzmacniają jednostkę, a następnie niszczą ją na koniec tury (np. HONOR), a wyciszeniem.

 • Naprawiono niedziałające interakcje między jednostkami będącymi pod strażą a kartami, które zapewniają zdolność Straży (np. SILNA WIĘŹ), a także kartami, które usuwają zdolność Straży (np. PRZEŁAMANIE).

 

Kampanie

 • W kampaniach startowych czasami brakowało nazwy przeciwnika. Naprawiono.

 • W pierwszej kampanii startowej czasami wyskakujące okienka nie znikały poprawnie. Naprawiono.

 • W niektórych kampaniach W ogniu wojny na urządzeniach mobilnych, w określonych okolicznościach, karty podczas początkowego wyboru po rozpoczęciu meczu mogły stać się niewidoczne po dodaniu do ręki. Naprawiono.

 

Interfejs użytkownika

 • W skali 0.8 interfejsu użytkownika tekst historyczny na sztabie TUNIS, ŁAŃCUCHU DOSTAW i JAGDPANTHER drżał w języku rosyjskim. Naprawiono.

 • Naprawiono kilka błędów powodujących, że tekst w interfejsie kolekcji nie wyświetlał się poprawnie w pewnych okolicznościach lub nie mieścił się poprawnie w przeznaczonych do tego polach.

 • Naprawiono problemy z tekstem po ukończeniu kampanii startowej, który nie mieścił się poprawnie w przeznaczonych do tego polach.

 • Czasami odzyskana karta weterana pokazywała nieprawidłowy symbol krajowy na obrazie wyświetlanym po najechaniu na nią w bitwie lub interfejsie kolekcji. Naprawiono.

 

Wizualne

 • Jeśli wszystkie złote kopie karty z puli rezerwowej zostały poddane recyklingowi, postęp skrzyni mógł wyglądać na zresetowany do czasu ponownego uruchomienia gry. Naprawiono.

 

 

Z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy wszystkim graczom i ogólnie społeczności KARDS za zgłaszanie błędów i komentarze dotyczące balansu gry. Jeśli chcecie się zaangażować, dołączcie do nas na Discord!