Wiosenne wydanie - lista zmian

18 minut temu

Nadeszło wiosenne wydanie!

Ta pierwsza duża aktualizacja w tym roku wprowadza szereg nowych funkcji i ogólnych ulepszeń, w tym:

 • Balans kart i wzmocnienia z puli rezerwowej

 • Ulepszenia interfejsu bitewnego

 • Talie gotowe do bitwy

 • Ulepszenia panelu znajomych

 • …i wiele innych!

Zapoznajcie się z poniższym pełnym zestawieniem wszystkich ekscytujących rzeczy, które pojawiły się w wiosennym wydaniu, a także z obszerną listą poprawek błędów zawartych w tej aktualizacji.

Balans kart i wzmocnienia z puli rezerwowej

Wiosenne wydanie wprowadza aktualizację balansu 10 kart, a także 17 kart powracających do aktywnej służby z puli rezerwowej w zmienionej formie.

 • Osłabienia: W tej aktualizacji balansu osłabione zostały 20 PANZERGRENADIER, THE GLAMOUR BOYS, ZŁOM oraz B-24D i B-24J stworzone przez ZLECENIE PRODUKCJI.

 • Wzmocnienia: 43 COMMANDO, 15 ZMECHANIZOWANA DYWIZJA STRZELECKA, 158 PUŁK BUSHMASTERS, P1Y1 MOD. 11 i 1re BFL są w tej aktualizacji wzmacniane.

 • Powracające zmienione karty rezerwowe: Z puli rezerwowej powracają w zmienionej formie MARYNARKA HANDLOWA, QF 40MM MK III, 22 BRYGADA GWARDII, SZYBKI ATAK, 33 PANZERGRENADIER, WILCZE STADO, SU 152, 10 GWARDYJSKI PUŁK STRZELCÓW, BEZ ODWROTU, MOBILIZACJA, EMBARGO, 47 PUŁK PIECHOTY, KODEKS BUSHIDO, Ki-21 SALLY, B5N KATE, B-26 GROUPE BRETAGNE i MARE NOSTRUM.

Sprawdźcie wszystkie szczegóły na blogu tutaj: Wiosenne wydanie: balans kart i wzmocnienie rezerw już wkrótce

Ulepszenia interfejsu bitewnego

W tej aktualizacji wprowadziliśmy kilka ulepszeń interfejsu bitewnego, w tym:

 • Przebudowa historii bitwy: historia bitwy jest teraz domyślnie ukryta i pozwala na większe skupienie po rozwinięciu. Grupowanie zdarzeń zostało przeprojektowane, aby zapewnić znacznie lepszy przegląd tego, co się wydarzyło. Możecie także przewinąć historię bitwy, aby przejrzeć ostatnie 3 tury bitwy.

 • Ulepszenia końca bitwy: Wróćcie na pole bitwy po zakończeniu gry, przejrzyjcie ostatnie tury meczu, wyślijcie ostatnią emotikonę i przejrzyj stan planszy.

 • Ulepszenia interfejsu bitewnego: Zupełnie nowy licznik kredytów poprawia wrażenia wizualne na polu bitwy, a także kilka poprawek w sposobie wyświetlania nazw graczy na planszy.

Odwiedźcie nasz blog, aby zapoznać się z pełnym zestawieniem ulepszeń interfejsu bitewnego: Wiosenne wydanie: ulepszenia interfejsu bitewnego

Talie gotowe do bitwy

Nadeszły talie gotowe do bitwy! Można je podzielić na dwie główne kategorie: talie zdobywane i kupowane.

 • Zdobywane: te talie są już obecne w grze i można je zdobyć po ukończeniu każdej kampanii startowej, a także osiągnięciu poziomu 12 na krajowych liniach postępu każdej z głównych nacji. Ich wygląd został zaktualizowany o zupełnie nowy pojemnik na karty.

 • Do kupienia: są to nowe talie, ręcznie stworzone przez projektantów gry KARDS. Talie te zapewniają znaczną wartość nie tylko dzięki zawartym w nich kartom, ale także ich składowi. Talie te są obecnie dostępne w dwóch cenach: 200 i 350 diamentów. Talie zostały stworzone, aby wspierać graczy w ich podróży do najwyższych rang. Niektóre z nich mogą nieco zyskać poprzez ulepszenie, aby jak najlepiej pasowały do stylu gry gracza.

Każda talia gotowa do bitwy, zarówno zdobyta, jak i do kupienia, jest dostępna i możliwa do rozbudowania z menu Talie gotowe do bitwy po jej nabyciu. Uzyskajcie dostęp do tego menu z interfejsu „Utwórz nową talię”.

Zapoznajcie się z naszym blogiem, aby zapoznać się z pełnym zestawieniem talii gotowych do bitwy: Wiosenne wydanie: Talie gotowe do bitwy w drodze

Ulepszenia panelu znajomych

Panel znajomych otrzymuje w tym wydaniu pierwszą aktualizację z kilku zaplanowanych na nadchodzące miesiące.

Wiosenne wydanie wprowadza możliwość zobaczenia 3 ostatnich przeciwników na liście znajomych, a także wysłania zaproszenia do znajomych do jednego z tych przeciwników i/lub skopiowania talii, z którą właśnie się zmierzyliście.

Zapoznajcie się z naszym blogiem poświęconym ulepszeniom panelu znajomych, aby uzyskać więcej informacji: Wiosenne wydanie: nadchodzą ulepszenia panelu znajomych

…i wiele innych

Wraz z wiosennym wydaniem pojawiło się kilka innych dodatków i ulepszeń, w tym:

 • Krajowy poziom postępu wzrósł z maksymalnych 350 do 500!

 • Zmiany w tabeli liderów Klubu oficerskiego są teraz wyświetlane natychmiast po ukończeniu bitwy, jeśli pozycja w tabeli liderów uległa zmianie.

 • Dodano różne nowe podpowiedzi, głównie w interfejsie tworzenia talii/kolekcji, zwiększając przejrzystość wszystkich przycisków i ich funkcji.

 • Na komputerze PC użyjcie klawisza Escape, aby powrócić do głównego ekranu gry z dowolnego interfejsu.

 • Na urządzeniach mobilnych, w interfejsie kreatora talii, dotknijcie dwukrotnie, aby dodać kartę do talii.

 • Wskaźnik maksymalnej liczby talii wyraźnie informuje o osiągnięciu maksymalnego limitu talii.

 •  Ekran logowania do konta KARDS został ulepszony.

 • Wprowadzenie do gry dla nowych graczy zostało ulepszone, w tym dodano wyselekcjonowane misje dla nowych graczy.

 • Dodano trochę nowej muzyki.

 • Dodano kilka drobnych poprawek optymalizacyjnych w celu poprawy ogólnej wydajności.

 • Kilka dodatkowych wewnętrznych zmian, aby poprawić ogólne wrażenia z gry w KARDS.

Zobaczcie nasz blog, aby uzyskać więcej informacji na temat tych wielu innych rzeczy: Wiosenne wydanie: i wiele innych rzeczy

Poprawki błędów

Bitwa

 • Podczas próby zagrania KORPUSU OBSERWATORÓW na karcie o koszcie 4 lub niższym wyświetlane powiadomienie o błędzie było nieprawidłowe. Naprawiono.

 • Naprawiono błąd związany z konkretną interakcją, w wyniku której jednostka ze strażą, zaatakowana przez HAUBICĘ T19 i pod działaniem wyciszenia, nieprawidłowo odzyskiwała zdolność straży.

 • Jeśli środek zaradczy został aktywowany, a następnie wszystkie karty na ręce zostały odrzucone, na przykład za pomocą karty WYBRAĆ WOLNOŚĆ, kredyty wydane na aktywację środka zaradczego nie zostały zwrócone graczowi. Naprawiono.

 • Jednostki niepoprawnie traciły Mobilizację w przypadku wyciszenia, gdy BLOCH MB.152 znajdował się na polu bitwy. Naprawiono.

 • Kiedy złota karta została zwrócona do talii i dobrana ponownie, wracała jako niezłota wersja. Naprawiono.

 • Naprawiono nieprawidłowy tekst w wyskakującym okienku SPITFIRE po powrocie do ręki, jeśli na polu bitwy znajdowała się OBSŁUGA NAZIEMNA RAF.

 • Umiejętność pasywna TYPU 93 nie przyczyniała się prawidłowo do obrażeń zadawanych przez efekt zniszczenia PUŁKU TSURUGA. Naprawiono.

 • Naprawiono nieprawidłową interakcję między 158 PUŁKIEM BUSHMASTERS a jednostką ze zdolnością naprawy, która powodowała, że zdolność 158 PUŁKU BUSHMASTERS była nieprawidłowo uruchamiana na zniszczonej jednostce. 

 • Naprawiono błąd wizualny, który powodował, że premia do kosztu działania nie była poprawnie wyświetlana, jeśli gracz rozłączył się i ponownie połączył z meczem.

 • Naprawiono błąd wizualny, który powodował, że w niektórych przypadkach kredyty wydane w pierwszej turze meczu były wyświetlane tak, jakby zostały wydane na liczniku kredytów przeciwnika.

 • Naprawiono błąd wizualny, który powodował, że 2 KALIFORNIA zaatakowana przez F6F HELLCAT otrzymywała więcej obrażeń niż powinna.

 • Gdy odzyskana wersja jednostki została zniszczona, po najechaniu kursorem na POSIŁKI SPECJALNE, w wyskakującym okienku wyświetlana była wersja karty, która nie została odzyskana. Naprawiono.

 • Naprawiono błąd wizualny, który powodował, że wzmocniona obrona odzyskanych jednostek nie była wyświetlana w zamierzonym zielonym kolorze.

 • Naprawiono nieprawidłową interakcję między 1 DYWIZJĄ POWIETRZNODESANTOWĄ i B-24D, która powodowała, że koszt rozmieszczenia B-24D nie był prawidłowo aktualizowany, gdy 1 DYWIZJA miał mniej niż 3 kosztu działania.

Kampanie

 • Tekst misji kampanii startowej nie przewijał się poprawnie po otwarciu misji po raz pierwszy. Naprawiono.

 • Po ukończeniu kampanii startowej tekst "Ukończono" nakładał się na opis misji, co utrudniało jej odczytanie. Naprawiono.

 • W kampaniach startowych wyskakujące okienko "Sztab jest pod strażą" wyświetlało się nieprawidłowo, gdy jednostka wzięła go na cel. Naprawiono.

Lokalizacja

 • Naprawiono kilka błędów związanych z wyświetlaniem nieprawidłowego tekstu w języku rosyjskim, w tym w sklepie i na ekranie personalizacji.

 • Japońskie słowa kluczowe są teraz poprawnie pogrubione w tekście kart.

 • Naprawiono błędy związane z pogrubieniem słów kluczowych w tekście kart w języku chińskim.

 • Poprawki lokalizacyjne i aktualizacje w różnych językach

Interfejs Użytkownika

 • Naprawiono błąd, który powodował, że spamowanie klawiszem spacji na liście Klubu oficerskiego powodowało zablokowanie listy.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych lokalizacjach podczas wchodzenia do Klubu oficerskiego po raz pierwszy w sezonie wykrzyknik w tekście "Gratulacje!" pojawiał się zbyt wcześnie.

 • W kreatorze talii na urządzeniach mobilnych pole do edycji nazwy talii otwierało się dopiero po drugim dotknięciu (nie pierwszym). Naprawiono.

 • Tekst „Aktywowana apteczka” na przycisku apteczki na linii postępu krajowego w niektórych językach wykraczał poza zamierzone pole. Naprawiono.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że nagrody w skrzyni elitarnej nie były prawidłowo wyśrodkowane na ekranie.

 • Gdy na zegarze misji pozostawała nieco ponad godzina, zbyt szybko przełączał się on na wyświetlanie tylko minut/sekund. Naprawiono.

 • Na PC, po otwarciu przedmiotu w sklepie, wielokrotne naciśnięcie klawisza spacji mogło spowodować zablokowanie ekranu. Naprawiono.

 • Rogi karty nie były prawidłowo zaokrąglone po jej wybraniu w kreatorze talii lub kolekcji. Naprawiono.

 • Na urządzeniach mobilnych pojawiało się niezamierzone wyskakujące okienko po najechaniu na kartę w wyborze do draftu. Naprawiono.

 • Jeśli wszystkie kopie karty zostały poddane recyklingowi, karta całkowicie znikała z kolekcji, nawet po wybraniu opcji "Pokaż nieposiadane". Naprawiono.

 • Przy odbiorze darmowej karty w sklepie brakowało dźwięku. Naprawiono.

 • W interfejsie Kolekcji, po utworzeniu złotej wersji karty elitarnej, nie było możliwe utworzenie wersji innej niż złota. Naprawiono.

 • Naprawiono brakującą animację nagrody podczas odbierania pakietu Wojna zimowa za pomocą kodu.

 • Naprawiono problemy z okazjonalnie nakładającymi się elementami w linii postępu krajowego.

 • Naprawiono nieprawidłowo rozmieszczone podpowiedzi w interfejsie kreatora talii.

 • Gdy wszyscy znajomi zostali usunięci z listy znajomych, pozostawało wskazanie, że 1/1 znajomych jest online. Naprawiono.

 • W niektórych wypadkach na PC, podczas odbierania darmowej karty ze sklepu, tekst na karcie nieznacznie się przesuwał. Naprawiono.

 • W niektórych przypadkach po dwukrotnym kliknięciu przycisku sklepu wyświetlany był czarny ekran. Naprawiono.

Z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy wszystkim naszym graczom i całej społeczności KARDS za zgłaszanie błędów i dyskusje na temat balansu gry. Jeśli chcecie się zaangażować, dołączcie do nas na Discordzie!